ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

  ΜΥΩΠΙΑ

Η μυωπία είναι μια πολύ συχνή διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία οι φωτεινές ακτίνες και, συνεπώς, τα είδωλα των αντικειμένων δεν εστιάζονται στον αμφιβληστροειδή (όπως συμβαίνει στα φυσιολογικά εμμετρωπικά μάτια) αλλά έμπροσθεν αυτού. Το τελευταίο έχει ως αποτέλεσμα ο ασθενής να μη μπορεί να διακρίνει καθαρά αντικείμενα που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση. Η μυωπία εμφανίζεται συνηθέστερα κοντά στην ηλικία των 8 ετών και σταθεροποιείται στην εφηβεία, αν και μπορεί να παρουσιάζει μικρή αύξηση μέχρι τα 21 έτη.

  ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ

Η υπερμετρωπία είναι η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία οι φωτεινές ακτίνες και, συνεπώς, τα είδωλα των αντικειμένων δεν εστιάζονται στον αμφιβληστροειδή αλλά όπισθεν αυτού. Οι υπερμέτρωπες εμφανίζουν δυσκολία τόσο στη μακρινή όσο και στην κοντινή όραση. Η υπερμετρωπία εμφανίζεται από τη γέννηση, μπορεί να ελαττωθεί στην εφηβική και μετεφηβική λόγω αυξημένης προσαρμογής και να εκδηλωθεί ως δυσκολία όρασης στην ηλικία των 30-35 ετών.

  ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

Εμφανίζεται σε όλα ανεξαιρέτως τα άτομα μετά τα 40-45 έτη. Χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην κοντινή όραση (π.χ. στο διάβασμα). Οφείλεται σε ελάττωση της ικανότητας προσαρμογής του οφθαλμού στην όραση σε κοντινή απόσταση λόγω της ηλικίας.

  ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αστιγματισμός είναι η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία οι άξονες του κερατοειδούς παρουσιάζουν διαφορετική καμπυλότητα με αποτέλεσμα το πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού να λαμβάνει (αντι για σφαιρικό σχήμα) τη μορφή ύβου. Ο ασθενής βλέπει τα αντικείμενα παραμορφωμένα ή θολά ανεξάρτητα από την απόσταση στην οποία βρίσκονται.

Όλες οι διαθλαστικές ανωμαλίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με χρήση γυαλιών ή/ και φακών επαφής. Για όσους το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από τη χρήση αυτών με την εφαρμογή laser (επέμβαση PRK ή LASIK).

Η LASIK (laser in situ κερατοσμίλευση) αποτελεί μια ανώδυνη και ολιγόλεπτη επέμβαση χωρίς ιδιαίτερα μετεγχειρητικά ενοχλήματα, η οποία επιτρέπει στον ασθενή να επιστρέψει άμεσα στις δραστηριότητες του.

Η PRK (φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή) είναι παλαιότερη μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στις περιπτώσεις στις οποίες ο ασθενής δεν είναι κατάλληλος για διενέργεια LASIK. Μετά από PRK τοποθετείται θεραπευτικός φακός επαφής ο οποίος αφαιρείται μετά από περίπου 7 ημέρες. Κατά το πρώτο 24ώρο μετεγχειρητικά, ενδέχεται να εμφανίζει ο ασθενής πόνο ο οποίος υφίεται με τη λήψη αναλγητικών.

Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου για τον κάθε ασθενή γίνεται κατόπιν λεπτομερούς προεγχειρητικού ελέγχου στον οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

• ακριβής υπολογισμός του διαθλαστικού σφάλματος
• τοπογραφία/ τομογραφία κερατοειδούς
• παχυμετρία κερατοειδούς
• τονομέτρηση (μέτρηση ενδοφθαλμίου πιέσεως)
• βυθοσκόπηση

+30 27410 71700

Κολοκοτρώνη 6, Κόρινθος

Copyright © 2017 • All rights reserved
Powered by Focus on Web